Біологія


Анотація

Автор (и):

Курдюкова Тетяна Андріївна,  ст. вчитель вищої категорії, Касян Наталя Володимирівна, вчитель-методист вищої категорїї, Чередниченко Світлана Іллівна, вчитель-методист вищої категорії, Манойлова Тетяна Анатоліївна, вчитель-методист вищої категорії

Тип ресурсу:

Шкільний курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

Для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

- надання знань з з шкільного курсу біології, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

Біологія.
Тематичний курс самопідготовки абітурієнтів до зовнішнього оцінювання

Новостной форум
Умови прийому до вищих навчальних закладів України Word document
Програма курсу
Програма ЗНО 2009
Критерії оцінювання знань
Приклад завдання зовнішнього оцінювання

Модуль 1. Ботаніка.
Тема 1. Вегетативні органи рослини.    
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 1
Зразок тестових питань

Тема 2. Квітка. Насіння. Плід. Вегетативне розмноження.    
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 2

Тема 3. Гриби. Лишайники.Дроб’янки.    
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 3

Тема 4. Основні групи рослин.    
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 4

Модуль 2. Біологія тварин.

Тема 5. Тип Найпростіші. Тип Кишковопорожнині.
Тест для самопідготовки 5

Тема 6. Тип Плоскі черви. Тип Круглі черви. Тип кільчасті черви.    
Тест для самопідготовки 6

Тема 7.Тип Членистногі    
Тест для самопідготовки 7

Тема 8.Надклас Риби    
Тест для самопідготовки 8

Тема 9. Клас Амфібії ( Земноводні).    
Тест для самопідготовки 9

Тема 10. Клас Рептилії ( Плазуни)    
Тест для самопідготовки 10

Тема 11. Клас Птахи
Тест для самопідготовки 11

Тема 12. Клас Ссавці або Звірі
Тест для самопідготовки 12

Модуль 3.Біологія людини.

Тема 13. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних процесів
Тест для самопідготовки 13

Тема 14. Кровоносна система.    
Тест для самопідготовки 14.

Тема 15. Дихання.    
Тест для самопідготовки 15.

Тема 16.Травлення. Обмін речовин та енергії.    
Тест для самопідготовки 16.

Тема 17. Органи виділення. Шкіра.
Тест для самопідготовки 17.

Тема 18. Опора і рух.    
Тест для самопідготовки 18.

Тема 19. Сенсорні системи.
Тест для самопідготовки 19.

Тема 20. Розмноження та індивідуальний розвиток людини.    
Тест для самопідготовки 20.

Тема 21. Вища нервова діяльність людини.         
Тест для самопідготовки 21

Тема 22. Вид Людина розумна. Екологія людини.    
Тест для самопідготовки 22.

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача. Замовити ресурс: office@univector.net тел.: 8 (095) 612 62 10

Довідка: