Дистанційна освіта: навчання, консалтинг, перепідготовка персоналу


Анотація

Автор (и):

к.техн.н., зав.каф. інформаційних технологій АРІУ Захарченко Павло Васильович, менеджер проекту univector.net  Глазова Яна Василівна, викладач інформатики Самойлович Ірина Георгіївна , кер.центру дистанційного навчання БДПУ Філоненко Ігор Іванович, системний адміністратор Moodle Коваленко Максим Юрійович, к.філос.н., доц., керівник проекту univector.net Могильний Сергій Аркадійович.  Курс відкритий для спільного опрацювання іншим викладачам у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Дистанційне навчання, інтернет-супровід користувачів систем дистанційного навчання

Призначення:

для авторських, навчальних, професійних, громадських та корпоративних мереж усіх типів організацій, підприємств, установ, усіх, хто бажає засвоїти технологію дистанційної освіти.

Мета:

надання знань в галузі дистанційної освіти, вироблення вміння створювати та користуватись Інтернет-курсами, отримання навичок роботи в системі Moodle.

Зміст (програма):

  • Корпоративні системи розвитку персоналу: інтернет навчання, коучінг, консалтінг, впровадження (презентація)
  • Построение корпоративных систем непрерывного обучения персонала (презентація)

 

Дистанційне навчання: методологія та методика

I.     Методологія дистанційного навчання та нормативно-правове забезпечення дистанційних технологій освіти

1   Освіта в інформаційному суспільстві

1.    Тенденції освіти в сучасних умовах
2.    Екстеншн-служби
3.    Порівняння традиційного і дистанційного навчання

2   Міжнародні освітні стандарти

4.    Сорбонська декларація: про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти.
5.    Болонська конвенція: зона європейської вищої освіти
6.    Саламанкська конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій,
7.    Празьке комюніке зустрічі європейських міністрів, які відповідають за вищу освіту.
8.    Берлінське комюніке конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту.

3   Нормативне забезпечення дистанційного навчання в Україні

9.    Бачення дистанційного навчання  Міністерства освіти і науки України
10.    Нормативно-правове поле дистанційного навчання
11.    Адміністративна регламентація дистанційного навчання

ІІ.    Сфери використання технологій дистанційного навчання

4   Основні технології дистанційного навчання

12.    Кейс-технологія
13.    Tv-технологія
14.    Мережева технологія

5   Напрямки застосування дистанційного навчання

15.    Повне і часткове застосування дистанційного навчання
16.    Завдання та автоматизовані функції дистанційного навчання
17.    Дистанційне базове навчання
18.    Підвищення кваліфікації спеціалістів
19.    Тестування і сертифікація.

6   Навчальний процес в системі дистанційного навчання

20.    Підготовчий етап навчального процесу
21.    Зарахування слухача на курс
22.    Етап навчання слухача
23.    Загальна блок-схема навчального процесу
24.    Основні поняття навчального процесу

III.   Система дистанційного навчання.

7   Технологічні засоби забезпечення дистанційного навчання

25.    Структура дистанційного навчання
26.    Технічне забезпечення вузу для дистанційного навчання
27.    Сервер дистанційного навчання
28.    Мультимедійна лабораторія
29.    Клієнтський комп'ютер

8   Організаційні ролі і області видимості користувачів дистанційного навчання

30.    Рольова класифікація учасників дистанційного навчання
31.    Області видимості і ролі користувачів
32.    Адміністратори
33.    Організатори
34.    Тьютор - (викладач)
35.    Кандидати і слухачі

9   Iнформаційно-навчальне середовище дистанційного навчання

36.    Дистанційні курси та модулі
37.    Структура навчальних курсів
38.    Навчальний модуль дистанційних курсів
39.    Інформаційні ресурси дистанційних курсів.

IV.   Організація управління дистанційним навчанням

10   Забезпечення функціонування дистанційного навчання

40.    Розподіл освітньої мережі
41.    Адміністрування
42.    Веб-інтерфейс користувача
43.    Розділи інтерфейсу
44.    Об’єкти системи
45.    Команди інтерфейсу
46.    Меню і рядки шляху інтерфейсу користувача
47.    Управлінські елементи інтерфейсу користувача
48.    Списки
49.    Види об’єкту
50.    Форми
51.    Значеннєве виділення тексту

11.   Основні підсистеми дистанційного навчання

52.    Реєстрація
53.    Замовлення
54.    Платежі
55.    Управління групами
56.    Календарний план
57.    Обмін інформацією
58.    Бібліотека навчальних матеріалів
59.    Іспити та тестування
60.    Cтворення тестів
61.    Журнали, історії і звіти

Тривалість:

за вибором користувача

Вартість:

безкоштовно

Довідка:

Довідка: office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10