Географія


Анотація

Автор (и):

Степанова Людмила Миколаївна, вчитель-методист вищої категорії. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Шкільний вікі-курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

надання знань з географії, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

ГЕОГРАФІЯ

Новостной форум

МОДУЛЬ I. ЗАГАЛЬНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ           

Тема 1: План та карта.
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 1

Тема 2: Літосфера і рельєф.
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 2
Контрольний тест за темами 1-2

Тема 3: Атмосфера. Клімат. Гідросфера.
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 3
Контрольний тест за темами 2-3

Тема 4: Біосфера. Географічна оболонка.
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 4
Контрольний тест за темами 3-4
Модульний контрольний тест за темами 1-4

МОДУЛЬ ІІ. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ
Тема 5: Океани.
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки 1

Тема 6: Африка.   
Тест для самопідготовки 2
Контрольний тест за темами 5-6

Тема 7: Австралія. Антарктида 
Тест для самопідготовки 3
Контрольний тест за темами 6-7

Тема 8: Північна Америка          
Тест для самопідготовки 4
Контрольний тест за темами 8-9

Тема 9: Південна Америка        
Тест для самопідготовки 5
Контрольний тест за темами 8-9

Тема 10: Євразія  
Тест для самопідготовки 6
Тест для самопідготовки 7
Модульний контрольний тест за темами 5-10

МОДУЛЬ ІІІ. Фізична географія України

Тема 11: Україна та її географічні дослідження.       
Тест для самопідготовки 1

Тема 12: Рельєф. Тектонічні структури. Мінерально-сировинні ресурси України.       
Тест для самопідготовки 2
Контрольний тест за темами 11-12

Тема 13: Клімат України. 
Тет для самопідготовки 3
Контрольний тест за темами 12-13

Тема 14: Грунтовий покрив. Рослинний і тваринний світ.   
Тест для самопідготовки 4
Контрольний тест за темами 13-14

Тема 15: Фізико-географічне районування і природні зони.          
Тест для самопідготовки 5
Контрольний тест за темами 14-15
Модульний контрольний тест за темами 11-15

МОДУЛЬ IV. Соціально-економічна географія України

Тема 16: Населення України.     
Тест для самопідготовки 16

Тема 17: Паливно-енергетичний комплекс України. 
Тест для самопідготовки 17

Тема 18: Металургійний комплекс України.    
Тест для самопідготовки 18

Тема 19: Машинобудування України.   
Тест для самопідготовки 19

Тема 20: Хімічна промисловість. Виробництво будівельних матеріалів. Лісова промисловість України.           
Тест для самопідготовки 20

Тема 21: Легка промисловість. Агропромисловий комплекс.       
Тест для самопідготовки 21

МОДУЛЬ V. Соціально-економічна географія Світу

Тема 22: Географія світу.          
Тест для самопідготовки 22

Тема 23: Світове господарство. Європа.      
Тест для самопідготовки 23

Тема 24: Азія. Африка. Америка.         
Тест для самопідготовки 24

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача.

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10