Історія України


Анотація

Автор (и):

Антощак Марина Миколаївна,  вчитель-методист вищої категорії. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Шкільний вікі-курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

надання знань з історії України, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

Історія України.

Тематичний тестовий курс для самопідготовки абітурієнтів
із врахуванням вимог до незалежного зовнішього тестування

Новинний форум
Тематичний план курсу "Історія України"
Класифікація вмінь і навичок учнів з історії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з Історії

Модуль 1. Початки цивілізації в Україні. Історія Київської Русі.

Тема 1. Початки цивілізації в Україні. Велике переселення народів.
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 1

Тема 2. Виникнення та розвиток Київської держави.     
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 2
Контрольний тест за темами 1-2 Тест

Тема 3. Розквіт Київської Русі.     
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 3
Контрольний тест за темами 2-3 Тест

Тема 4. Русь-Україна в період феодальної роздробленості.     
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 4
Тест за темами 3-4

Тема 5. Культура княжої Русі-України.     
Методичні рекомендаціїї
Тест самопідготовки за темою 5
Тест за темами 4-5
Модульний контрольний тест Тест

Модуль 2. Українські землі у XII-XIV століттях. З 01-15-09.

Тема 6. Галицько-Волинська держава.     
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 6
Тест за темами 5-6

Тема 7. Українські землі під владою іноземних держав.     
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 7
Тест за темами 6-7
Модульний контрольний тест Тест

Модуль 3. Українські землі у XV-XVIII століттях.

Тема 8. Українське козацтво у ХV – І/ХVІІ століттях.
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 8
Тест за темами 7-8

Тема 9. Українська національно-визвольна війна. Козацька гетьманська держава.
Методичні рекомендації
Тест самопідготовки за темою 9
Тест за темами 8-9

Тема 10. Українські землі періоду "Руїна" та у ХVІІІ столітті.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 10
Тест за темами 9-10

Тема 11. Церковне життя та культура України в другій половині ХVІ- ХVІІІ століттях.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 11
Тест за темами 10-11
Модульний контрольний тест Тест

Модуль 4. Українські землі у XIX та на початку XX століття.

Тема 12. Соціально-політичний розвиток і культурно-національний рух в Україні в першій половині ХІХ століття.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 12
Тест за темами 11-12

Тема 13. Український суспільно-політичний рух у другій половині ХІХ століття.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 13
Тест за темами 12-13

Тема 14. Україна на початку ХХ століття та в роки Першої світової війни.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 14
Тест за темами 13-14
Модульний контрольний тест Тест

Модуль 5. Україна у період визвольних змагань. Радянська влада в Україні.

Тема 15. Україна після лютневої революції. Боротьба за створення української державності.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 15
Тест за темами 14-15

Тема 16. Гетьманська держава. Директорія, її внутрішня та зовнішня політика.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 16
Тест за темами 15-16
Тема 17. Радянська влада в Україні. Особливості НЕПУ.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 17
Тест за темами 16-17

Тема 18. Радянська модернізація     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 18
Тест за темами 17-18
Модульний контрольний тест Тест

Модуль 6. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Події Великої вітчизняної війни в Україні. Відбудовчий період.

Тема 19. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 20-30-х рр. ХХ століття.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 19
Тест за темами 18-19

Тема 20. Україна в роки Другої світової війни.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 20
Тест за темами 19-20

Тема 21. Повоєнна відбудова й розвиток України в 1945-1950-х роках.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 21
Тест за темами 20-21

Тема 22. Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.)     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 22
Тест за темами 21-22

Тема 23. Україна і загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 23
Тест за темами 22-23

Тема 24. Україна і процес перебудови. Україна на шляху незалежності.     
Методичні рекомендації
Тест для самопідготовки за темою 24
Тест за темами 23-24

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача.

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10