Українська мова


Анотація

Автор (и):

Грицан Ганна Леонідівна, вчитель-методист вищої категорії, к.філол.н., доц. Кондакова Людмила Олександрівна, директор Азовського регіонального інституту управління Запорізького Національного технічного університету, Котляр Світлана Вікторівна, методист лабораторії дистанційної освіти Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу.

Тип ресурсу:

Шкільний вікі-курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

надання знань з української мови, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

Українська мова

Форум Новин курсу
Календарний план зовнішнього незалежного оцінювання в 2009 р. Ресурс
Форум новин
Зовнішнє оцінювання з української мови. Інформаційні матеріали PDF документ
Тестові завдання 2006 р. PDF документ
Тестові завдання 2007 р. PDF документ
Аналіз результатів тестування PDF документ
Автори ресурсу
Тематичний план курсу
Контрольний тест для учнів шкіл Тест
Тест-напівжарт на здатність мислення:
Контрольний тест

Модуль 1. Фонетика. Графіка. Орфоепія.

Тема 1. Фонетика і графіка. Фонетична транскрипція. Звуки мови (голосні й приголосні, тверді, м’які та пом’якшені, дзвінкі й глухі). Алфавіт. Співвідношення букв і звуків. Букви Г і Г. Орфоепія й орфографія. Склад, наголос. Основні правила переносу.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 1.1
Тест для самопідготовки 1.2
Контрольний тест 1

Тема 2. Орфоепія й Орфографія. Ненаголошені голосні, вимова й позначення на письмі. Вимова приголосних та позначення їх на письмі. Спрощення в групах приголосних. Уподібнення приголосних. Чергування голосних і приголосних.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 2.1
Тест для самопідготовки 2.2
Контрольний тест 2
Підсумковий контрольний тест за 1 та 2 темою

Тема 3. Орфографія. Правила вживання апострофа й м’якого знака. Подовження та подвоєння приголосних. ЙО та ЬО. Чергування у-в, і-й.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 3.1
Тест для самопідготовки 3.2
Контрольний тест 3
Підсумковий контрольний тест за 1, 2 та 3 темою

Тема 4. Орфографія. Написання слів іншомовного походження.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 4.1
Тест для самопідготовки 4.2
Контрольний тест 4
Модульний контрольний тест

Модуль 2. Будова слова. Словотвір. Лексикологія.
Тема 5. Будова слова. Орфографія. Вимова й написання префіксів роз-, без-, через-, з-, с-, пре-, при-, прі-.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 5.1
Тест для самопідготовки 5.2
Контрольний тест 5

Тема 6. Словотвір. Орфографія. Змінювання й творення слів. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 6.1
Тест для самопідготовки 6.2
Контрольний тест 6
Підсумковий контрольний тест за 5 та 6 темою

Тема 7. Орфографія. Правопис складних і складноскорочених слів. Уживання великої букви.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 7.1
Тест для самопідготовки 7.2
Контрольний тест 7

Тема 8. Лексикологія. Лексичне значення слова. Групи слів за походженням, уживанням.

Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 8.1
Тест для самопідготовки 8.2
Контрольний тест 8
Підсумковий контрольний тест за 7 та 8 тест
Модульний контрольний тест

Модуль 3
Тема 9. Лексикологія. Фразеологізми.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 9

Тема 10. Морфологія та орфографія.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 10
Підсумковий контрольний тест за 9 та 10 темою

Тема 11. Морфологія. Творення та правопис іменників.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 11
Підсумковий контрольний тест за 10 та 11 темою

Тема 12. Морфологія та орфографія. Прикметник.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 12
Модульний контрольний тест

Модуль 4. Морфологія.
Тема 13. Прикметник. Відмінювання та правопис прикметників.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 13

Тема 14. Морфологія. Числівник. Розряди за значенням. Групи за будовою.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 14
Підсумковий контрольний тест за 13 та 14 темою

Тема 15. Морфологія. Числівник. Відмінювання й уживання числівників.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 15
Підсумковий контрольний тест за 13, 14 та 15 темою

Тема 16. Морфологія. Займенник.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 16
Модульний контрольний тест

Модуль 5. Морфологія.
Тема 17. Морфологія. Дієслово.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 17

Тема 18. Морфологія. Дієприкметник. Дієприслівник.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 18
Підсумковий контрольний тест за 17 та 18 темою

Тема 19. Морфологія. Прислівник.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 19
Підсумковий контрольний тест за 17, 18 та 19 темою

Тема 20. Службові частини мови. Вигук.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 20
Модульний контрольний тест

Модуль 6. Синтаксис.
Тема 21. Синтаксис та пунктуація.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 21

Тема 22. Синтаксис та пунктуація.    
Рекомендації з вивчення теми
Тест для самопідготовки 22

Тема 23. Синтаксис та пунктуація.    
Тест для самопідготовки 23
Рекомендації з вивчення теми

Тема 24. Синтаксис і пунктуація.

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10