Стратегічне планування розвитку територіальної громади


Анотація

Автор (и):

Лєх І.І.,  к.філос.н., доц. Могильний С.А. , Назаренко В.

Тип ресурсу:

Інтернет-супровід гранту Україна – Канада: Регіональне врядування та розвиток, матеріали тренінгів, консалтинг

Призначення:

для громадських організацій, професійної мережі “Політикам, поадовим особам”, усіх, хто бажає засвоїти сучасну комунікативну технологію стратегічного планування розвитку територіальної громади.

Мета:

надання знань в галузі стратегічного планування розвитку територіальної громади, вироблення вміння формулювати місію, бачення, пріоритетів, проводити SWOT-аналіз, складати план дій та здійснювати моніторинг його виконання, передача досвіду стратегічного пл

Зміст (програма):

Зміст (програма)

 

Тривалість:

за індивідуальним вибором користувача

Вартість:

Абонентна плата за cпеціалізований освітній хостинг

Довідка:

http://univector.net/sam, office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10