Математика: алгебра та геометрія


Анотація

Автор (и):

Корнєва Тетяна Сергіївна, ст.викл. каф.математики Азовського регіонального інституту управління Запорізького Національного технічнго університету, Сидєльська Емілія Самойлівна, вчитель-методист вищої категорії, Чешун Олена Олександрівна, вчитель-методист вищої категорії, Глазова Яна Василівна, ст.викл. каф.інформатики Азовського регіонального інституту управління Запорізького Національного технічнго університету. Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Шкільний вікі-курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

надання знань з математики, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

Математика

  • Форум. Умови прийому до вищих навчальних закладів України
  • Тематичний план курсу. Програма курсу. Програма ЗНО 2009. Критерії оцінювання знань
  • Інформаційні матеріали ЗНО. Приклади тестових завдань. Додаткові матеріали з зовнішнього оцінювання. Аналіз тестування 2006 - Центр тестових технологій

Алгебра

Тематика:

1. Історія алгебри, видатні математики: теорія, тест для самопідготовки

Модуль І. Числа та дроби. Арифметика.

2. Натуральні числа. Геометричні фiгури і величини: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 1-2).
3. Дробові числа. Звичайні дроби: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 2-3).
4. Відношення і пропорції: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 3-4).
5. Подільність чисел: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 4-5).
6. Раціональні числа та дії над ними: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 5-6).
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-6

Модуль ІІ. Рівняння.

7. Лінійні рівняння: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 6-7)
8. Квадратні рівняння: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 7-8)
9. Квадратична функція: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 8-9)
10. Числові послідовності: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 9-10)
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-10

Модуль ІІІ. Функції.

11. Функції: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 10-11)
12. Графіки Функції: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 12-11)
13. Тригонометрічні функці: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 12-13)
14. Тригонометрічні рівняння: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 14-13)
15. Степенева функція. Корінь n-го степеню: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 14-15)
16. Показникова та логарифмічна функції: теорія, практикум, тематичний тест, контрольні тести (теми 15-16)
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-16

Модуль IV. Похідна та інтеграл.

17. Похідна: теорія: похідна в таблицях, геометричний зміст похідної, використання похідної для дослідження функції, практикум, тематичні тести, контрольні тести (теми 16-17)
18. Застосування похідної: теорія: похідна в таблицях, геометричний зміст похідної, використання похідної для дослідження функції, практикум, тематичні тести, контрольні тести (теми 17-18)
19. Інтеграл та його застосування: теорія, практикум, тематичні тести, контрольні тести (теми 18-19).
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-18

Екзаменаційний тест з алгебри за всіма темами курсу

Геометрія

Модуль V. Історія. Основні поняття .

Тематика:

20. Історія геометрії: теорія, практикум, тематичний тест
21. Основні поняття геометрії: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 20-21)
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-21

Модуль VI. Відрізки. Кути. Вектори.

22. Відрізки: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 21-22)
23. Кути: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 22-23)
24. Вектори: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 23-24)
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-24

Модуль VIІ. Трикутник. Чотирикутник. Коло. Круг.

25. Трикутник: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 24-25)
26. Чотирикутник: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 25-26)
27. Коло, круг: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 26-27)
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-27

Модуль VIІІ. Многокутники. Многогранники. Тіла обертання.

28. Многокутники: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 27-28)
29. Многогранники: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 28-29)
30. Тіла обертання: теорія, практикум, тематичний тест, контрольний тест (теми 29-30)
Модульний контрольний тест
Атестаційний тест за темами 1-30

Екзаменаційний тест з геометрії за всіма темами курсу
Екзаменаційний тест з математики за всіма темами курсів алгебри та геометрії

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за програмою ЗНО, за вибором користувача

Вартість:

хостинг в мережах середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача.

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10