Правознавство


Анотація

Автор (и):

Корецька Євгенія Віталіївна, ст.викл. каф. правознавства Азовського регіонального інституту управління Запорізького технічнго університету, Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Шкільний вікі-курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

надання знань з правознавства, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

Форум
Тематичний план курсу
Тестові завдання з основ правознавства 2008 р.
Тестові завдання з основ правознавства 2008 р.

Модуль 1. Основи теорії держави.

Тема 1. Основи теорії держави. Виникнення держави і права. Основні теорії виникнення держави та права.    
Тест для самопідготовки

Тема 2. Основи теорії держави. Державна влада і держава. Поняття та ознаки держави. Форма держави.    
Тест для самопідготовки
Підсумковий контрольний тест за 1 та 2 темою

Тема 3. Основи теорії держави. Механізм і апарат держави. Політична система, громадянське суспільство і правова держава. Поняття, ознаки, інститути й форми демократії.    
Тест для самопідготовки 1
Тест для самопідготовки 2
Підсумковий контрольний тест за 2 та 3 темою
Модульний контрольний тест

Модуль 2. Основи теорії права. З 02-15-09

Тема 4. Основи теорії права. Загальне вчення про право. Поняття та ознаки права. Правотворення і форми (джерела) права.    
Тест для самопідготовки

Тема 5. Система права та система законодавства. Реалізація норм права і правові відносини. Систематизація нормативно-правових актів.    
Тест для самопідготовки
Підсумковий контрольний тест за 4 та 5 темою

Тема 6. Правові відносини. Правосуб’єктність. Основи правової поведінки.    
Тест для самопідготовки
Підсумковий контрольний тест за 4, 5 та 6 темою Тест

Тема 7. Правопорушення і юридична відповідальність. Основи правової свідомості і правової культури.    
Тест для самопідготовки
Модульний контрольний тест

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача

Довідка:

office@univector.net тел.: 8 (095) 612 - 62 – 10