Хімія


Анотація

Автор (и):

Клєвцова Світлана Леонідівна, вчитель-методист вищої категорії, Оліфар Світлана Вікторівна - тьютор
Курс відкритий для спільного опрацювання іншим вчителям у режимі навчального вікі-курсу

Тип ресурсу:

Шкільний вікі-курс дистанційного навчання, тренінгова Інтернет-система шкільної тематичної підготовки із врахуванням вимог незалежного зовнішнього тестування, інтернет-супровід традиційного навчання

Призначення:

для школярів, абітурієнтів, корпоративних мереж середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, центрів довузівської підготовки, всіх, хто бажає самостійно навчатись для підготовки до незалежного тестування до вступу у вузи України

Мета:

надання знань з хімії, вироблення вміння самостійного Інтернет-навчання, отримання навичок тренінгового тематичного тестування

Зміст (програма):

Хімія.
Тематичний тестовий курс самопідготовки абітурієнтів із врахуванням вимог до зовнішнього тестування

 

Форум
Умови прийому до вищих навчальних закладів України
Програма курсу
Програма ЗНО 2009
Критерії оцінювання знань
Приклад завдання зовнішнього оцінювання
Основы химии. Електронний посібник.
Автори ресурсу

Модуль I. Загальна хімія.

Тема 1. Основні поняття та закони хімії
Методичні рекомендації
Тест до самоконтролю 1
Електронний посібник

Тема 2.   Будова атома й періодичний закон Д. І. Менделєєва    
Методичні рекомендації Ресурс
Тест для самопідготовки 2
Контрольний тест за темами 1-2 Тест
Електронний посібник
Весела перерва

Тема 3.  Хімічний зв`язок й будова молекул. Хімічні реакції.    
Тест для самопідготовки 3
Контрольний тест за темами 2-3 Тест
Модульний контрольний тест Тест
Електронний посібник

Модуль II.   Неорганічна хімія. Розчини.

Тема 4.   Класи неорганічних сполук.
Тест для самопідготовки 4
Електронний посібник
Весела перерва

Тема 5.   Розчини. Теорія електролітичної дисоціації. Гідроліз солей.    
Тест для самопідготовки 5

Тема 6.   Окисно – відновні процеси. Електроліз.    
Тест для самопідготовки 6

Модуль III.   Неорганічна хімія. Підгрупи періодичної таблиці  Д.І.Менделєєва.

Тема 7.   Гідроген та його сполуки.
Тест для самопідготовки 7

Тема 8.  Галогени. Хлор та його найважливіші сполуки.    
Тест для самопідготовки 8

Тема 9.  Оксиген, Сульфур та їхні сполуки.    
Тест для самопідготовки 9

Тема 10.  Нітроген, Фосфор та їхні сполуки.    
Тест для самопідготовки 10

Тема 11. Карбон, Силіцій та їхні сполуки.    
Тест для самопідготовки 11

Тема 12. Лужні та лужноземельні метали.    
Тест для самопідготовки 12

Тема 13. Алюміній. Сполуки Алюмінію.    
Тест для самопідготовки 13

Тема 14. Ферум та його сполуки.    
Тест для самопідготовки 14

Модуль VI. Органічна хімія.

Тема 15. Теорія будови органічних речовин. Насичені вуглеводні.    
Тест для самопідготовки 15

Тема 16. Ненасичені вуглеводні.    
Тест для самопідготовки 16

Тема 17. Ароматичні вуглеводні.    
Тест для самопідготовки 17

Тема 18. Спирти.    
Тест для самопідготовки 18

Тема 19. Альдегіди. Карбонові кислоти. Естери. Жири. СМЗ.    
Тест для самопідготовки 19

Тривалість:

за шкільною навчальною програмою, за вибором користувача

Вартість:

абонентна плата за Інтернет-хостинг для навчальних корпоративних мереж середніх та середньо-спеціальних навчальних закладів, за індивідуальним бажанням користувача.

Довідка:

office@univector.net тел.: (095) 612 - 62 – 10