Віki-ресурси


By sam - Posted on 20 Август 2008

Віki-ресурси

У зв'язку з досить великою трудомістськістю створення навчальних інформаційних ресурсів та за аналогом успішного проекту Вікіпедії розроблена ідея впровадження технології вікі-ресурсів, які передбачають відкритий доступ інших авторів до розробки певного курсу із збереженням авторських прав та індивідуального відкритого використання ресурсу як спільно всіма авторами, так і кожним з них окремо. Така технологія значно скорочує час розробки ресурсу, збільшує кількість користувачів та підвищує якість самого інформаційного ресурсу.