Місія спеціалізованого освітнього хостингу


By sam - Posted on 04 Июль 2008

Місія спеціалізованого освітнього хостингу

Cпеціалізований освітній хостинг Univector.net – відкрите вільне творче об’єднання юридичних та фізичних осіб для технологічного і консалтингового інтернет-навчання та супроводу авторських та корпоративних інтелектуальних ресурсів у відповідності до міжнародних стандартів та найкращого світового досвіду (див., наприклад, хостингове об'єднання семи провідних австралійських університетів)

Використання відкритих і вільних технологій Open-source та Free Software забезпечує доступні зручні  організаційні, технічні і фінансові умови для інтернет-освіти (eлектронного, дистанційного навчання), тренінгової підготовки персоналу та інтелектуального розвитку в сучасному інтерактивному середовищі Moodle, що дозволяє:

  • авторам, вчителям, викладачам, професійним та громадським об'єднанням - легко, без спеціалізованих знань публікувати із збереженням авторського права в інтернет-мережі будь-який тип інформаційного ресурсу та надавати його різноманітним цільовим групам користувачів за власними встановленими умовами (як у вільному безоплатному, так і у авторському, платному доступі);
  • навчальним закладам, організаціям, підприємствам та установам – будувати власні корпоративні системи інтернет-навчання, підвищення кваліфікації персоналу та бенчмаркетингового обміну кращим досвідом на високому технологічному рівні і з мінімальними затратами, швидко та ефективно організувавати сучасне інтернет-навчання без часових та просторових обмежень, у найзручніших формах,
  • користувачам (абітурієнтам, школярам, студентам, спецалістам) навчатись в сучасних інформаційних авторських, навчальних та професійних мережах.

Cпеціалізований освітній хостинг Univector.net пропонує широкі можливості для різноманітного взаємовигідного співробітництва, відкритий до спілкування і пропозиціїй (elearnatunivector [dot] net)

Вартість хостингу

Замовити ресурси