Вільне Інтернет-навчання (електронне навчання, дистанційне навчання)


By sam - Posted on 06 Июль 2008

Вільне Інтернет-навчання (електронне навчання, дистанційне навчання)

В інформаційному суспільстві вже неможливо уявити сучасне навчання без інтранет- або інтернет-супроводу (E-learning, електронне навчання, дистанційне навчання). Саме воно забезпечує найрізноманітніші форми і способи навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ). Інтернет-навчання для України – все ще новинка, але і в нього, безумовно, таке ж блискуче майбутнє, як і в сучасних розвинутих країнах, оскільки воно надає унікальні переваги:

  • доступне у будь-якому місці і в будь-який час у зручному індивідуальному темпі,
  • дає можливість підвищити рівень значної кількості співробітників за досить короткий період,
  • дозволяє використати найрізноманітніші та найсучасніші засоби та методи навчання в необмеженому обсязі (текст, відео, тести тощо),
  • знижує витрати на дорогу й проживання, усуває потребу покидати робоче місце на час навчання тощо.

Ефективну організацію такого навчання забезпечує використання безкоштовної відкритої системи управління навчанням Moodle, яка відповідає всім сучасним необхідним критеріям якісної організації Інтернет-навчання.

В сучасному інформаційному суспільстві особливо вигідним стало вкладення коштів у розвиток інтелекту, здібностей, вмінь та навиків персоналу. Бурхливий розвиток інноваційних технологій створює справді невичерпні можливості для неперервної освіти та підвищення кваліфікації практично на всіх рівнях діяльності. Зовсім не випадково у 2002 році на світових фондових ринках трапився справжній вибух: вартість акцій компаній, що працюють у сфері Інтернет-навчання, зросла до 300 відсотків з кожного вкладеного долара (журнал “Бизнес”, N17, від 26.04.2004 р.). І це цілком зрозуміло. Фірми, які динамічно розвиваються, недаремно витрачають більше 10 відсотків прибутку на розвиток персоналу.

Теги