Moodle - вільна безкоштовна система управління навчанням


By sam - Posted on 18 Август 2008

Moodle - вільна безкоштовна система управління навчанням

Після порівняння декількох десятків систем дистанційної освіти виявилось, що лідером серед відкритих програмних продуктів є модульне обєктно-орієнтоване середовище управління навчанням - "Moodle", яке відповідає всім необхідним основним критеріям:

  • функціональність - наявність набору функцій різного рівня, (форуми, чати, аналіз активності учнів, управління курсами та навчальними групами тощо);
  • надійність - зручність адміністрування та управління навчанням, простота оновлення контенту на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо;
  • стабільність - висока міра стійкості роботи системи стосовно різних режимів роботи та активності користувачів;
  • вартість - сама система безкоштовна, витрати на її впровадження, розробку курсів і супровід - мінімальні;
  • відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів);
  • наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального контента, інтеграції різноманітних освітніх матеріалів різного призначення;
  • підтримка міжнародного стандарту SCORM - основи обміну електронними курсами, забезпечує перенесення ресурсів в інші системи;
  • система перевірки та оцінки знань слухачів в режимі он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах;
  • зручність та простота використання та навігації - інтуїтивно зрозуміла технологія навчання (можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого і спілкуватися з інструктором тощо;
  • модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу, які можуть бути використані в інших курсах.

Розробку Moodle розпочав Мартін Дугіямас, який продовжує очолювати проект:
"Кілька років, так чи інакше, я працював над проектом. Розпочато його було у 90-х роках, коли я був веб-мастером в Картинському технологічному університеті й системним адміністратором налаштування їхнього WebCT. Я зіткнувся з багатьма проблемами з WebCT і заробив свербіжку, яку треба було постійно чухати – мав же бути кращий шлях (ні, аж ніяк не Blackboard)
Я зустрів багато людей, що навчаються чи викладають (у маленьких і великих навчальних закладах), які хотіли б краще використовувати Internet, але не знають, з чого розпочати в лабіринті технологій та нових підходів у навчанні. Я завжди сподівався, що існуватиме Безкоштовна альтернатива, за допомогою якої такі люди зможуть запропонувати свої викладацькі здібності у відкритому Інтернет-середовищі.
Мої глибокі переокнання у нереалізованих можливостях Internet-орієнтованої освіти дозволили мені отримати спупінь магістра, а потім і кандидата педагогіки, поєднуючи мою колишню кар’ єру в інформатиці зі сучасними знаннями про пироду навчання і співробітництва. Особливий вплив на мене справила теорія пізнання соціального конструктивізму – який не лише вважає навчання соціальною діяльністю, а й зосереджує увагу на навчанні, що відбувається в моменти активного конструювання артифактів (таких, як тексти) для перегляду чи використанні іншими людьми.
Вирішальне значення для мене має легкість використання програмного забезпечення – наcправді, воно має бути настільки інтуїтивним, наскільки можливо.
Я зобов ’ язуюся продовжувати роботу над системою Moodle і тримати її Відкритою та Безкоштовною. На моє глибоке переконання, ідеї необмеження освіти й уможливлення викладання дуже важливі, і саме за допомогою Moodle я можу сприяти розвитку цих ідей.
Кілька попередніх протопитів були створені і відкинуті перед тим, як 20 серпня 2002 року він випустив версію 1.0 на очі світу, що ні чого не підозрював. Ця версія була націлена на маленькі класи університетського рівня і була предметом наукових досліджень, що детально аналізували природу співробітництва і відображення, що відбувалися всередині цих маленьких груп студентів."

З тих пір постійно проводилися нові випуски системи, що включали додаткові можливості, кращу маштабованість та поліпшене виконання.

В сучасному інформаційному суспільстві Moodle набуває все більшого поширення. Сьогодні система використовуєтья не лише в університетах, а й у вищих і середніх класах загально-освітніх шкіл, некомерційних організаціях, приватних компаніях, індивідуальними викладачами і навіть, батьками, що самостійно навчють дітей. Все більша кількість людей зі всього світу різним чином робить свій внесок у систему Moodle.
Важливою характеристикою проекту Moodle є вебсайт moodle.org , який забезпечує централізоване джерело інформації, дискусії та співпраці серед користувачів Moodle - системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і, звісно, розробників. Подібно Moodle, сайт постійно розвивається, щоб забезпечувати потре6и суспільства і, так само, як і Moodle, завжди буде Безкоштовним.

Див.:

Посилання на ресурсДистанційна освіта: навчання, консалтинг, перепідготовка персоналу
Теги